NABÍDKA SLUŽEB

PRVNÍ NÁVŠTĚVA

Během první návštěvy provedeme záznam vašeho celkového zdravotního stavu, užívané léky, alergie a další rizika, která by mohla v budoucnu komplikovat péči o vaše zuby. Následně důkladně vyšetříme dutinu ústní, zuby a přilehlé tkáně, zejména stav dásní. Doplníme nezbytné RTG snímky. 

Následně s vámi probereme zjištěné nedostatky a dáme dohromady plán, jak celou situaci vyřešit.

DENTÁLNÍ HYGIENA

Kvalitně prováděná ústní hygiena je jediná skutečně fungující prevence vzniku dalších onemocnění chrupu, zubních kazů , zánětu dásní a parodontitidy. Nejsnazší dosažení vyčištěných zubů je při domácí péči o chrup. Proto je dentální hygiena první léčebný a preventivní krok. Je potřeba se naučit správně se o své zuby starat, což vás naučíme. Vybereme vhodné pomůcky, naučíme vás je používat a budeme sledovat vaše pokroky, dokud nebude situace optimální. Frekvence a počet kontrol bude záviset na vašem odhodlání, píli a šikovnosti.

PREVENCE

Preventivní návštěvy jsou důležité k včasnému odhalení počínajícího problému, nejčastěji nevyhovující domácí péče o chrup. Slouží k tomu, abychom provedli potřebná vyšetření a zachytili příznaky nekvalitní domácí péče o chrup a její včasné nápravě. Tím se vyvarujeme dalších problémů do budoucna, které by vyžadovaly nákladnější ošetření. Frekvence preventivních prohlídek určí naši lékaři po zvážení situace v ústech a rizikových faktorů každého pacienta individuálně.

ZÁCHOVNÁ STOMATOLOGIE

Zákroky v záchovné stomatologii slouží k obnově tvaru a funkce poškozených zubů, nejčastěji jako důsledek zubního kazu. Sem patří zejména zhotovování výplní všeho druhu.

PARODONTOLOGIE

Pokud se nezvládne zánět dásní zachytit ve stavu, kdy ještě nezasáhl kost kolem kořene zubů, je potřeba výkonů spadajících do kategorie parodontologie. Zcela nezbytnou podmínkou pro úspěšnou parodontologickou léčbu je perfektní domácí péče o zuby, skvělá ústní hygiena. Tu pak doplňujeme čištěním povrchu kořenů v parodontálních kapsách („chobotech“). Specializované zákroky na parodontu, zejména estetické plastiky měkkých tkání, referujeme na spolupracující pracoviště.

OŠETŘENÍ KANÁLKŮ

Pokud došlo k poškození zubní dřeně („nervu“), je nutno ji ze zubu vyndat (endodontické ošetření). Nejčastěji se to děje následkem hlubokého kazu nebo úrazu. Prostor vzniklý po vytaženém nervu, je potřeba zaplnit materiálem, který v zubu vydrží nejlépe po celý život. Takto ošetřené zuby se často chrání umělou korunkou před rozlomením. I tak jsou ale endodonticky ošetřené zuby křehčí než vlastní zdravé zuby a může se stát, že i přes kvalitně provedené ošetření zub časem selže a přijdete o něj. Platí posloupnost: nejlepší je zdravý živý zub, pak ošetřený živý zub, pak ošetřený mrtvý zub, pak umělý zub. Endodontické ošetřené je většinou poslední šancí na záchranu zubu, alternativou k endodontickému ošetření je pouze extrakce zubu.

PROTETICKÁ STOMATOLOGIE

Když už je zub poškozený tak, že není možná jeho rekonstrukce výplní, je nutno přistoupit ke zhotovení umělé korunky. Tu pro vás vyrobí specializovaná zubní laboratoř. Celé ošetření zahrnuje přípravu poškozeného zubu, nejčastěji jeho zbroušení, otisky a následně nalepení vlastní korunky.

Korunky zhotovujeme také na zadní zuby v případě, že je na nich provedeno endodontické ošetření.

Pokud již celé zuby chybí a rozhodneme se nahradit je pomocí snímatelných náhrad („protéz“), přes několik návštěv a otisků je zhotovuje zubní laboratoř.

RODINNÁ STOMATOLOGIE

Preferujeme ošetřování celé rodiny, neboť jen tak lze zajistit dostatečně kvalitní domácí péči o chrup, zejména u dětí. Nebereme do péče samotné děti, pouze s některým dospělým, žijícím ve společné domácnosti.

STOMATOCHIRURGIE

Hřbitov stomatologie. Zde končí zuby, jejich pouť a funkce ve vašich ústech skončila.

IMPLANTOLOGIE A ORTODONCIE

Tyto služby v našich ordinacích neposkytujeme, ale v případě potřeby delegujeme ke spolupracujícím kolegům.