Ochrana osobních údajů

 

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

1. Jako prodávající plně respektuji důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete mně. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používám je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

2. Podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) máte jako kupující právo na přístup (právo na poskytnutí seznamu zpracovávaných informací o své osobě), právo na opravu (osobních údajů, které mi nahlásíte, že nesouhlasí), právo na výmaz (právo být zapomenut, pokud neexistuje nadřazený zákonný důvod o uchování osobních údajů déle), právo na omezení zpracování (např. znepřístupnění Vámi vybraných osobních údajů nebo dočasné odstranění zveřejněných údajů z internetových stránek), právo na přenositelnost dat (data obdržíte ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu), právo vznést námitku (v případě, že nelze vyhovět Vašemu právu na výmaz, můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro jiný účel, například přímého marketingu nebo profilování) a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na mne pomocí emailu na adresa muj@email.cz nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

3. V souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) zpracovávám Vaše data a osobní údaje na základě oprávněného zájmu správce, nezbytné pro splnění smlouvy nebo nezbytné pro splnění právní povinnosti pouze po minimální nutnou dobu a v co nejmenším nutném rozsahu vzhledem k účelu jejich zpracování, který mi ukládají zákony (zejména č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 280/2009 Sb., daňový řád, č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a další).
Dále zpracovávám Vaše data a osobní údaje na základě vašeho dobrovolného, účelného, prokazatelného a informovaného souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat. Pokud svůj souhlas s účelem zpracování odvoláte, budou Vaše data bez prodlení vyřazena ze zpracování, pokud je nebude nutné zpracovávat z jiných právních důvodů (např. nezbytných pro splnění smlouvy nebo pro splnění právní povinnosti).

4. Uplatnění práva na přístup a opravu
Na požádání Vám podle možností obratem, písemně a v souladu s vaším právem na přenositelnost dat oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory mým snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, nebo si přejete odvolat svůj souhlas, kontaktujte mně prosím obratem na muj@email.cz, kde jsem Vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

5. Uplatnění práva na výmaz a omezení zpracování
Chci Vaše údaje použít k tomu, abych Vás mohl informovat o produktech a službách mých nebo mých partnerů, zjistit Váš názor na ně, případně připravovat pro vás personalizované zprávy na základě vaší reakce na mých webech nebo v emailech. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná.
Pokud byste s nimi nesouhlasili, máte právo svůj souhlas kdykoliv odebrat a můžete mi to kdykoliv oznámit, abych mohl Vaše údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv jednoduše odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého mého emailu. V případě SMS odesláním zprávy na kontaktní email.

6. Automaticky získané osobní údaje
Když navštívíte mé webové stránky, zaznamenají mnou používané webové servery a služby standardním způsobem informace o zařízení, informace z  protokolu, IP adresu, která Vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, používaný internetový prohlížeč, webovou stránku, z které mě navštívíte, webové stránky, které u mě navštívíte a také datum a délku návštěvy.
Tyto informace jsou používány za účelem měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek a jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce a mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům (např. Google Analytics).

7. Automaticky získané údaje o chování návštěvníka na webu a cookies
Automatické získávání a zpracování údajů o chování návštěvníků webu pro marketingové účely (cílení reklamy) je možné pouze na základě Vašeho souhlasu a je aktivováno z Vašeho podnětu, vyjádřeného aktivním zaškrtnutím možnosti „Souhlasím“, která následuje za upozorněním v dolní části webové stránky. Údaje o chování návštěvníka na webu mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje získávání údajů o chování návštěvníků webu.
Údaje o Vašem chování se mohou ukládat jako malé soubory “cookies” ve Vašem zařízení, usnadňují navigaci a zajišťují vysokou míru uživatelského komfortu webové stránky. Dále se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého zařízení navštívili mé stránky. Do souborů cookies se neukládají žádné osobní údaje.
Souhlas se získáváním a zpracováním údajů pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Případně můžete používání cookies také deaktivovat přímo ve Vašem internetovém prohlížeči.
Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies:
Typ Název Účel Expirace
Vlastní Mioweb Marketing 30 až 365 dnů
Cookies třetích stran Google Analytics Získání statistických informací Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění
Cookies třetích stran SmartSupp Chat zákaznické podpory Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění
Cookies třetích stran Pixel Facebook Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting) 180 dnů

8. Sdělené osobní údaje
Vaše osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace přes webový formulář, přihlášením do ankety, vypsání cen nebo vyplněním objednávky. Na každém takovém místě je vždy srozumitelně uvedeno jaké údaje a za jakým účelem je poskytujete.

9. Vyslovení souhlasu se zpracováváním osobních údajů
Pro získání prokazatelného souhlasu elektronickou cestou využívám technologii double opt-in. Znamená to, že na Vaši e-mailovou adresu zašlu zprávu, ve které zcela jasně a srozumitelně uvedu, za jakým účelem osobní údaje poskytujete (proč), v jakém rozsahu budou zpracovávány (k čemu). V případě, že si budete přát udělit tento souhlas, kliknete na potvrzovací odkaz v této zprávě a tím učiníte svůj jednoznačný projev vůle. V případě, že souhlas neposkytnete, budou Vaše data vyřazena ze zpracování.

10. Zpracovávání osobních údajů
Správcem a hlavním zpracovatelem osobních údajů jsem já osobně:
MUDr. Petr Bednář, PhD., Hradecká 621, Vysoká nad Labem 50331, Česká republika, IČ: 72888784, v evidenci Živnostenského úřadu Hradec Králové.

Dále:
MUDr. et MDDr. Jana Bednářová,
IČ 08585822, v evidenci Živnostenského úřadu Hradec Králové, Hradecká 621, Vysoká nad Labem 50331.

A také: 
Centrum zdravých zubů s.r.o., IČ 24821071, v evidenci Živnostenského úřadu Hradec Králové, Hradecká 621, Vysoká nad Labem 50331

Zpracovatelem osobních údajů jsou (nebo také mohou být):
SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372
Smartsupp.com s.r.o., Milady Horákové 13, 602 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ03668681
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
a další.
Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Moji zaměstnanci, spolupracovníci, agentury, obchodníci a dodavatelé jsou z mé strany vázáni mlčenlivostí, diskrétností a všichni bez výjimky podléhají Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

Všeobecné obchodní podmínky 

Milí návštěvníci webových stránek www.mejtezdravezuby.cz,
právě jste se ocitli na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej našich e-booků (elektronických knih), on-line kurzů, zboží a nabídku seminářů a vzdělávacích pobytů/workshopů. Na webových stránkách www.mejtezdravezuby.cz (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“) jste si nejspíš už přečetli podrobnosti o vámi vybraném produktu nebo vzdělávací akci. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Pečlivě si VOP přečtěte. Pokud si je přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.
 
OBSAH
 
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NAŠÍ SPOLEČNOSTI
II. PŘEDMĚT SMLOUVY, OBJEDNÁVKA
III. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY, FAKTURACE
IV. ZPŮSOB PLATBY
V. DODACÍ PODMÍNKY
VI. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV
VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY SPOTŘEBITELE
VIII. STORNO PODMÍNKY SEMINÁŘŮ
IX. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE
X. GARANCE
XI. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
XII. OCHRANA ÚDAJŮ
XIII. Cookies
XIV. ZÁVĚREM
 
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
1. Tyto obchodní podmínky (dále “podmínky” nebo “OP”) platí pro nákup na webové stránce www.mejtezdravezuby.cz

2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je MUDr. Petr Bednář, Ph.D. nebo MDDr. Jana Bednářová nebo Centrum zdravých zubů s.r.o. či a kupujícího (dále také „zákazník“ či „účastník“). Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

MUDr. Petr Bednář, PhD., Hradecká 621, Vysoká nad Labem 50331, Česká republika, IČ: 72888784, v evidenci Živnostenského úřadu Hradec Králové.

MUDr. et MDDr. Jana Bednářová, Hradecká 621, Vysoká nad Labem 50331, IČ: 08585822, v evidenci Živnostenského úřadu Hradec Králové, 

Centrum zdravých zubů s.r.o., Hradecká 621, Vysoká nad Labem 50331, IČ: 24821071, OR vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, C 42445

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, jejíž předmětem je prodej produktů, služeb a zboží, uvedených na webových stránkách www.mejtezdravezuby.cz (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.mejtezdravezuby.cz

4. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.
 
II. PŘEDMĚT SMLOUVY, OBJEDNÁVKA
 
Předmět objednávky, označení produktu a cena

1. Předmětem smlouvy je nákup a prodej živých akcí - seminářů a záznamů z nich, prodej on-line programů, přednášek a zboží. Jejich specifikace a jednotlivé varianty, včetně jejich obsahu, jsou uvedeny na webových stránkách www.mejtezdravezuby.cz

2. Termíny seminářů, zahájení on-line programů budou předem zveřejňovány na stránkách www.mejtezdravezuby.cz. Také veškeré informace, týkající se objednávky, poskytuje prodávající na webové stráncewww.mejtezdravezuby.cz u daného produktu.

3. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedeno na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

Objednávka

1. Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu,  zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

3. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

4. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

5. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

6. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

7. Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

8. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů a webinářů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky– aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru - internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.
 
Doporučené požadavky na přehrávání videí jsou:

Kterýkoli internetový prohlížeč z uvedených + minimální verze

Internet Explorer 10 +
Firefox 33 +
Google Chrome 31 +
Safari 7.1 +
Opera 26 +
iOS Safari 7.1 +
+ nainstalovaný zásuvný modul Adobe Flash Player
Minimální konfigurace pro přehrávání videí ve Windows:

Procesor 2.8 GHz Intel Pentium 4 anebo rychlejší
2GB RAM
Grafická karta s aspoň 128MB RAM
Minimální konfigurace pro přehrávání videí v OS X:

Procesor 1.83GHz Intel Core 2 Duo anebo rychlejší
2GB RAM
Grafická karta s aspoň 128MB of RAM
Požadavky na otevření PDF souborů:

Doporučený software Adobe Reader (zdarma dostupný ZDE: http:/ger.adobe.com/sk/reader/otherversions)

Upozorňujeme, že nedostupnost nebo špatná kvalita přenosu může být ovlivnitelná rychlostí internetového připojení.
 
III. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY, FAKTURACE
 
Ve shrnutí přihlášky a na webové adrese www.mejtezdravezuby.cz najde kupující všechny ceny služeb včetně DPH v zákonné výši.

Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.
U vybraných produktů prodávajícího (diáře, deníky, knihy) je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.
Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající je neplátcem daně z přidané hodnoty.
 
IV. ZPŮSOB PLATBY
 
Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostním způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.
Možnosti plateb
Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti STRIPE Payments Europe, Ltd., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti STRIPE.
Využít můžete těchto možností plateb:
- online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
- bankovním převodem na základě faktury
Forma platby
Platba je jednorázová. Možnost koupě na splátky je uvedena u vybraných produktů vždy v objednávkovém formuláři daného produktu nebo služby včetně uvedení počtu a výše splátek (bod 4.6.).
Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.
Kupní cena je splatná do 5 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
Splátky
Prodej na splátky je umožněn pro nákup fyzických nebo online vzdělávacích produktů označených prodejcem
Splátkový kalendář - počet splátek a jejich výše, je uveden na webových stránkách  produktu.
Možnost hrazení kupní ceny ve splátkách si zákazník volí při vyplňování prodejního formuláře.
V případě zvolení hrazení kupní ceny ve splátkách a použití platební karty zákazník souhlasí s provedením opakovaných plateb jednotlivých splátek z jeho platební karty až do úplného splacení zakoupeného produktu nebo služby.
V případě hrazení kupní ceny ve splátkách jsou přístupové údaje, příp.odkaz na URL adresu zákazníka, poskytnuty na jím uvedenou emailovou adresu po uhrazení a připsání první splátky na účet prodávajícího.
Přístup k online vzdělávacímu produktu před úplným zaplacením kupní ceny má kupující zajištěn za předpokladu řádného plnění splátkového kalendáře, tzn. že hradí dílčí splátky řádně a včas.
Prodávající má právo pozastavit přístup zákazníka do online vzdělávacího programu/produktu, který je v prodlení s hrazením jakékoliv faktury s dílčí splátkou více jak 1 den po splatnosti faktury.
Přístup zákazníka prodávající obnoví po uhrazení faktury/faktur po splatnosti.
U splátkového prodeje může zákazník garanci vrácení peněz uplatnit nejpozději do 30 dnů od zaslání přístupových údajů po uhrazení 1. splátky.
Prodlení zákazníka s úhradou dílčí splátky více jak 10 dní po době splatnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy a prodávající má právo z uvedeného důvodu od smlouvy odstoupit.
 
V. DODACÍ PODMÍNKY
 
U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.
Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.
Přístup k online vzdělávacím produktům se poskytuje na dobu neurčitou, není-li v informacích o produktu uvedeno jinak. V případě klubového členství  je přístup omezen na dobu trvání členství zákazníka. 
 
VI. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV
 
Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro  osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.
Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, webináře, knihy, diáře, ebooky) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít, může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.
 
VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY SPOTŘEBITELE
 
Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
Odešlete žádost prosím emailem na podpora@mejtezdravezuby.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.
Balíčky pomůcek doručte zpět na vlastní náklad na adresu Hradecká 621, Vysoká nad Labem, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
Balíčky pomůcek, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.
Upozorňujeme, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.
Peníze za produkt/zboží Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
Prodávající není povinen zákazníku vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.
V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.
 
VIII. STORNO PODMÍNKY SEMINÁŘŮ A WORSHOPŮ
 
V případě, že se nemůžete jakéhokoliv semináře/workshopu zúčastnit, ozvěte se nám obratem na podpora@mejtezdravezuby.cz a uveďte v e-mailu Vaše jméno a dále název, termín a místo konání semináře/workshopu.

V případě zrušení semináře/workshopu z naší strany Vám vrátíme částku v plné výši nebo ji můžete využít na jiný seminář z naší nabídky.

Účastník zruší účast více než 14 dní před konáním akce
- Vzniká storno administrativní poplatek 500 Kč a zbytek uhrazené částky se vrací.
- V případě, že se jedná o akci, u které hradí kupující "registrační poplatek", je tento poplatek zároveň nevratnou zálohou pro případ neúčasti a administrativní poplatek se dále neúčtuje.
- Zároveň je možné zbylou částku využít na jiný seminář z nabídky aktuálních termínů seminářů na stránce www.mejtezdravezuby.cz. Předplacenou částku můžete využít v rámci 1 roku.
Účastník zruší účast méně než 14 dní před konáním akce
- Vzniká storno 50 % z uhrazené částky a zbytek uhrazené částky se vrací. To se netýká akcí, u kterých byl uhrazen "registrační poplatek", který je nevratnou zálohou.
- Také je možné částku využít na jiný seminář z nabídky aktuálních termínů na stránce www.mejtezdravezuby.cz. Předplacenou částku můžete využít v rámci 1 roku. V tomto případě účtujeme pouze stejný administrativní poplatek ve výši 500 Kč jako u zrušení účasti více než 14 dní od data konání semináře. Tento uhradíte na místě konání nově vybraného semináře při registraci. Tato možnost se dá využít pouze jednou.
- V případě, že se Vám podaří sehnat za sebe jiného účastníka, storno poplatek se neúčtuje. Pouze nám dejte o této skutečnosti vědět na podpora@mejtezdravezuby.cz
Účastník se na seminář bez předchozí omluvy vůbec nedostaví
- Vzniká storno ve výši 100 %. V případě úhrady "registračního poplatku", vzniká storno pouze v jeho výši.
Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:
- prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;
- porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.6 OP) ze strany zákazníka.
 
IX. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE
 
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.
Vadné plnění  uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.
Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese podpora@mejtezdravezuby.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.
Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.
Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž  neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.
 
X. GARANCE
 
Za své produkty MUDr. Petr Bednář, Ph.D., MDDr. Jana Bednářová a Centrum zdravých zubů s.r.o. ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že zakoupený trénink či program není pro vás vhodný. Zda je garance u konkrétního produktu poskytována, je uvedeno na webových stránkách vámi vybraného produktu.

Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na podpora@mejtezdravezuby.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.
Peníze Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši emailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci Vašeho přístupu k produktu.
Při objednání:

a)  on-line programů

U všech on-line programů a kurzů má kupující právo využít garanční doby. Ta začíná běžet v momentě, kdy jsou kupujícímu zaslány přístupové údaje do členské sekce. Poté běží 30 denní garanční lhůta, která končí 30. den po odeslání přístupových údajů kupujícímu. Během ní může kupující odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Žádosti o odstoupení od smlouvy po skončení garanční lhůty není prodávající povinen přijmout. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mail podpora@mejtezdravezuby.cz, s prohlášením, že od smlouvy odstupuje, s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a s uvedením bankovního účtu, na který chce kupující zaslat zpět peníze.

Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně on-line programu či kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného on-line programu či kurzu a kupující nebude mít právo na získání a využití bonusů zakoupených spolu s online programem či kurzem.

b) produktu E-book

Při koupi produktu E-book má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nejpozději do 10 dnů od zaplacení produktu. Žádosti o odstoupení od smlouvy po 10 dnu, respektive 11. dne, již prodávající není povinen přijmout. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu podpora@mejtezdravezuby.cz, s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně E-booku. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

Způsob a varianty, jak garance využít, jsou vždy specifikovány na příslušné webové stránce projektu www.mejtezdravezuby.cz. Jsou rovněž uvedeny v obchodních podmínkách, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, jenž je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od sdělení žádosti o využití garance. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem a to na účet, který kupující sdělí v momentě, kdy garance využívá.
 
XI. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
 
Všechny produkty a služby pro vzdělávací a informační účely v oblasti orálního zdraví. Informace, které zprostředkováváme jsou pouze návody a doporučení firmy MUDr. Petr Bednář, Ph.D., MDDr. Jana Bednářová a Centrum zdravých zubů s.r.o. není jakkoliv odpovědna za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání seminářů i on-line produktů  jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.
V případě vzdělávacích produktů v oblasti orálního zdraví bychom Vás rádi upozornili na fakt, že v průběhu seminářů i on-line programů můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na Vaši zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupíte či nikoliv.  Účast na seminářích i v on-line programech orálního je určena  lidem, kteří mají zájem o své orální zdraví a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.
Rádi bychom Vás upozornili, že informace obsažené v našich produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.
 
XII. OCHRANA ÚDAJŮ
 
Prodávající MUDr. Petr Bednář, Ph.D., MDDr. Jana Bednářová a Centrum zdravých zubů s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.
Na požádání Vám společnost MUDr. Petr Bednář, Ph.D., MDDr. Jana Bednářová nebo Centrum zdravých zubů s.r.o. podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na podpora@mejtezdravezuby.cz, kde Vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. Naši spolupracovníci jsou vázáni mlčenlivostí.

Získávání a zpracovávání osobních údajů
Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy.Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

Možnost odhlášení
Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze MUDr. Petr Bednář, Ph.D., MDDr. Jana Bednářová nebo Centrum zdravých zubů s.r.o., jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.
Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.
 
XIII. Cookies
 
Stránky www.mejtezdravezuby.cz používá cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.
 
XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího specifikovaných v bodě 1.5.

2. Stížnosti a připomínky Spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím vyřizuje prodávající, stížnosti může Spotřebitel uplatnit na adrese podpora@mejtezdravezuby.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

3. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

4. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována korporací v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

7. Tyto VOP jsou účinné od 1.9. 2021.

MUDr. Petr Bednář, PhD., Hradecká 621, Vysoká nad Labem 50331, Česká republika, IČ: 72888784, v evidenci Živnostenského úřadu Hradec Králové.

MUDr. et MDDr. Jana Bednářová, Hradecká 621, Vysoká nad Labem 50331, IČ: 08585822, v evidenci Živnostenského úřadu Hradec Králové, 

Centrum zdravých zubů s.r.o., Hradecká 621, Vysoká nad Labem 50331, IČ: 24821071, OR vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, C 42445

 

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.
 
© 2023 Mějte zdravé zuby