CENOVÝ PLÁN OŠETŘENÍ

CENOVÝ PLÁN OŠETŘENÍ

Je sestavován na základně vyhodnocení vstupního klinického vyšetření a rentgenových snímků. Obsahuje možnosti řešení stavu chrupu konkrétního pacienta. Navrhované varianty jsou s pacientem podrobně probírány. Cílem je vybrat optimální řešení pro pacienta s přihlédnutím k jeho požadavkům a finančním možnostem.

Cena: 600 – 1200 Kč

INSTRUKTÁŽ ORÁLNÍ HYGIENY – ZDRAVÝ ZUB NEMŮŽE ONEMOCNĚT  

Se skládá z teorie nezbytné k pochopení příčin vzniku zubního kazu a parodontózy, odstranění zubního kamene, výběru vhodných pomůcek a praktického nácviku čištění zubů v trvání přibližně jedné hodiny. Dále sem patří následné kontroly a doladění techniky čištění. Četnost kontrol je individuální. Cílem je naučit každého pacienta se zájmem o svůj chrup o něj pečovat a udržet si tak zuby po celý život. Prevence vzniku onemocnění je nejspolehlivější a nejlevnější variantou, jak o své zuby pečovat. 

Cena: 2500 Kč  1. návštěva; 1200 Kč první kontrola a následné další dle potřeby; 600 Kč drobné korekce techniky 

ODSTRANĚNÍ ZUBNÍHO KAMENE Z POD DÁSNĚ

Zubní kámen vzniká ze zubního mikrobiálního povlaku ukládáním minerálů ze sliny. Může se vyskytovat nad dásní i pod dásní. Nejčastější místa výskytu jsou dolní přední zuby z vnitřní strany a první horní stoličky, což jsou místa kde vyúsťují slinné žlázy. Vždy je známkou nedostatečné dentální hygieny. Zubní kámen zachycuje další mikrobiální povlak a dráždí dáseň a proto je nutné jeho odstranění.
Zubní kámen z pod dásně odstraňujeme až po dokonalém zvládnutí domácího čištění zubů. Lze jej odstranit ultrazvukovým přístrojem nebo ručními nástroji. Odstraňování ručními nástroji (tzv. kyretami a srpky) je velice zdlouhavé a náročné. Zejména pak u hlubokých parodontální chobotů, kdy je nutné s kamenem odstranit i infikovaný povrch kořene zubu, aby bylo umožněno jejich zahojení. Ošetření je většinou prováděno v místním znecitlivění.

Cena: 240 Kč/zub

KOMPOZITNÍ VÝPLŇ (bílá výplň)

Přesto, že jde o moderní výplňový materiál, je známý přes 100 let a je snaha jeho vlastnosti neustále vylepšovat. 
Ve srovnání s jinými materiály se kompozita vyznačují těmito vlastnostmi:
Výhody:
1. estetika – široká barevná škála umožňuje zhotovit neviditelnou výplň v barvě zubu
2. zhotovení výplně není limitováno tloušťkou ani rozsahem defektu
3. výplň je na zubu přilepená a nevyžaduje mechanické zakotvení –  proto mají podstatně širší využití
4. nevede teplo ani chlad
5. výplň tuhne po osvícení a je možné na ni ihned kousat
 
Nevýhody: 
1. vyšší přilnavost bakteriálního povlaku – vyžaduje výbornou ústní hygienu. Při špatné hygieně je riziko vzniku kazu v okolí výplně výrazně vyšší než u amalgámové výplně.

2. při zhotovení je potřeba udržet absolutní sucho (vlhkost snižuje výrazně kvalitu zhotovené výplně a její trvanlivost)
3. výplň se musí zhotovovat po jednotlivých vrstvách, což prodlužuje dobu ošetření
 
Pozn.: Zhotovení každé kvalitní výplně musí předcházet dokonalé odstranění veškerého kazu.
Ošetření je prováděno v místním znecitlivění.

Cena: 1600-3000 Kč

OŠETŘENÍ KOŘENOVÝCH KANÁLKŮ  (endodontické ošetření neboli RCT)

Kořenový kanálek obsahuje zubní dřeň – cévy a nervy
 
Výkon se skládá z následujících kroků:
1. Dostavba korunky zubu, pokud je potřeba
2. Nalezení všech kořenových kanálků zubu
3. Mechanické a chemické odstranění infikovaného obsahu (vyčištění)
4. Těsné zaplnění nevstřebatelným materiálem v celé délce kořenového kanálku - výplň musí být těsná, homogenní, bez netěsností a bez vzduchových bublin, což zabraňuje opětovné infekci kořenového sytému.
Zub po ošetření kořenových kanálků je oslaben, více než je zub zdravý, a je proto důležité ho opatřit polokorunkou nebo korunkou (zejm. v postranním úseku), které ho ochrání před rozlomením. Často je ztráta zubních tkání taková, že je nutné zub vyztužit a zpevnit sklolaminátovým nebo kovovým čepem.
 
Jde o časově náročný výkon, kdy počet kanálků se liší podle typu zubu od jednoho do pěti, a proto kvalitní ošetření může trvat i několik hodin. Může se i stát, že větvení kanálků je natolik složité, že není možné kvalitní endodontické ošetření a je nutná extrakce zubu.
Nejčastější příčiny poškození zubní dřeně jsou:  hluboké kazy, rozsáhlé hluboké výplně, úrazy (zejm. přední zuby), pokročilé onemocnění parodontu (kosti okolo zubu), špatné předchozí ošetření kořenových kanálků.
 
Nesprávně ošetřená nebo neošetřená poškozená zubní dřeň vede k zánětu v okolí kořene zubu a tvorbě tzv. váčků. Zub s tzv. váčkem je nutné buďto kvalitně endodonticky ošetřit nebo extrahovat.
Ošetření je prováděno v místním znecitlivění.

Cena: 6000 – 10 000 Kč  + případné vyztužení čepy (2100-3000 Kč) + pokud je třeba, ošetření korunkou

PROTETICKÉ OŠETŘENÍ

Cílem protetického řešení je obnova funkce chrupu jako celku, ať už se týká jednoho čí více poškozených nebo ztracených zubů.
 
Fixní protetické řešení zahrnuje korunky na jednotlivé zuby (nejčastěji po provedeném endodontickém ošetření) a fixní můstky (nahrazující ztracené zuby). Cena výrobku je závislá na materiálu (kov, kompozitní plast, keramika a kombinace materiálů, nejčastěji metalokeramika), ze kterého je vyroben - u jednotlivých korunek 6000 – 9000 Kč., u fixních můstků je závislá na materiálu a počtu nahrazovaných zubů.
Další možností náhrady ztracených zubů jsou implantáty, které jsou cenově náročnější (20.000-30.000 Kč/ zub), ale na rozdíl od fixních můstků nevyžadují zásah do okolních zubů (jejich nabroušení).
 
Korunka keramická na modelu:
Korunka celokovová na modelu: 
Snímatelné náhrady slouží k náhradě většího počtu nebo všech ztracených zubů.

Cena snímatelných náhrad se odvíjí od rozsahu náhrady 8000 – 16000 Kč/čelist.

Cena korunkových náhrad je 6 000 až 9 000 Kč/zub  

Od 1. 1. 2023 nemáme smlouvy s žádnou zdravotní pojišťovnou, veškerá péče je hrazena přímo pacientem.
Můžeme Vám poskytnout tu nejlepší péči,kterou bychom si v případě potřeby vybrali my sami.
Nejsme omezeni „regulacemi a omezeními“ vyplývajícími ze smluv se zdravotními pojišťovnami.

Další zákroky, nyní nehrazené zdravotní pojišťovnou:

Vstupní vyšetření 1200 Kč
Prevence dospělý 500 Kč

Prevence dítě do 15 let 300 Kč

RTG snímek malý intraorální 120 Kč

OPG snímek velký, přehledový 600 Kč

Anestezie lokální 200 Kč

Trhání zubu nebo jiné chirurgické zákroky 400 Kč až 3000 dle obtížnosti

Korekce dásně vysokofrekvenčním proudem 400 Kč/zub